NCC utför markarbeten i Norvik för 500 MSEK

NCC har startat inledande arbeten för byggande av Stockholm Norvik hamn. Arbetena består i huvudsak av bergarbeten för hamnplan och järnvägsanslutning på uppdrag av Stockholms Hamnar. Det totala ordervärdet värderas till 500 MSEK.

Under de kommande två och ett halvt åren kommer arbeten med infrastruktur, bergarbeten för järnvägsanslutning och hamnplan att pågå.

– Omkring 10 miljoner ton berg ska sprängas loss och kommer att användas för utfyllnad på markområden i det som blir den nya hamnen samt som utfyllnad i havet för skapande av nya ytor för hamnplan och kajer, säger Carina Angarth, projektchef Norvik, NCC Infrastructure.

Förutom det pågående markuppdraget från Stockholms hamn ska NCC på egen mark bygga en logistik- och företagspark där företag ska kunna etablera sina olika verksamheter i en dynamisk miljö nära hamn, väg och storstad.

Affären registreras i tredje kvartalet 2016 med 55 procent i affärsområdet NCC Industry och 45 procent i NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carina Angarth, projektchef  Norvik, NCC Infrastructure, +46 (0) 70 376 26 16

Anna Trane, Head of Corporate Media relations, NCC, +46 (0) 70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2016 kl. 08:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015.