NCC bygger ut Södersjukhuset för 1 miljard SEK

NCC har fått i uppdrag av Locum att bygga ut Södersjukhuset i Stockholm med en ny byggnad för behandlingar och en för drift och underhåll. Ordern är värd cirka 1 Mdr SEK och registreras i tre steg.

Stockholm växer och behovet av nya akutmottagningar, operationssalar och vårdplatser ökar.

– Med tillbyggnaderna förbereder vi Södersjukhuset för samhällets ökande behov av operationskapacitet, akutmottagning och fler vårdplatser, säger Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Construction Sweden.

Locum har även som ambition att de nya byggnaderna ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, vilket är den högsta klassificeringen inom Miljöbyggnad.

I NCC:s uppdrag ingår två byggnader. Den ena byggnaden ska inrymma nya operationssalar, sterilcentral, obduktion och en ny stor akutmottagning. I den andra kommer sjukhusets driftsfunktioner som till exempel sopcentral, godsmottagning och reservkraft att finnas. Projektet kommer sysselsätta närmare 400 personer.

De nya sjukhusbyggnaderna beräknas vara klara vid årsskiftet 2018/2019. När akutmottagningen öppnar 2019 blir det Sveriges största i sitt slag.

– Stockholmsregionen växer så det knakar och den nya akutmottagningen är en viktig del i framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholms län, där alla invånare ska veta att de får rätt vård i tid, säger Paul Lindquist, styrelseordförande Locum.

NCC och Locum driver projektet i samverkan där de första stegen blir att projektera, planera och kostnadskalkylera inför produktionsstart. Entreprenaden är uppdelad i tre delprojekt som avropas i takt med att projektet fortskrider. Det första delprojektet orderregistreras under det 3:e kvartalet 2015 i affärsområdet NCC Construction Sweden. Det två resterande delprojekten förväntas orderregistreras under 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svante Hagman, affärsområdeschef NCC, 070 588 22 20
Christina Hallberg, HR- och Kommunikationsdirektör Locum, 08-123 17 222
Johanna Schreiber, Pressekreterare till Paul Lindquist, 0725-38 95 50
Anna Trane, Press & PR-chef, 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni, kl. 08:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.