Utdelning i NCC

Den 31 oktober utbetalar NCC 6 SEK per aktie. Avstämningsdagen är den 28 oktober och aktien handlas utan rätt till utdelning den 27 oktober.

Vid NCC:s årstämma den 2 april beslutades att höja utdelningen till 12,00 (10,00) SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen.

Den 10 april utbetalades 6 kr per aktie och den 31 oktober kommer resterande 6 kronor att utbetalas. Avstämningsdag är den 28 oktober och aktien handlas utan rätt till utdelning den 27 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör NCC AB, 08 585 522 04, 076 899 98 48

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 08 585 523 53, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank (http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/Press-och-media/Bildbank/)

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september, kl. 07:30.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.