NCC hjälper Arlanda att växa

NCC bygger en ny ramp med uppställningsplats för tolv flygplan på Stockholm Arlanda Airport. Rampen ger flygplatsen möjlighet att möta en växande flygtrafik. Ordern från Swedavia är värd 165 MSEK.

– Flygplatsverksamheten måste ständig ligga i framkant när det gäller att möta behoven från både resenärer och flygbolag. Den nya rampen ger bättre förutsättningar för detta, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport.

Resandet ökar, främst utrikesresor. För att möta efterfrågan behöver flygplatsen växa. Därför bygger NCC på uppdrag av Swedavia ramp E, en drygt 100 000 kvadratmeter stor uppställningsplats för flygplan söder om terminal 2.

Arbetet omfattar schakt- och beläggningsarbeten med betong med anslutningar för den luft, el och bränsle som flygplanen behöver. Rampen kommer även förses med så kallade ramphus med personalutrymmen, skärmtak över parkeringsplatser för servicefordon och en större teknikbyggnad.

Ramp E får uppställningsplatser för elva normalstora plan, exempelvis Boing 737 och Airbus 320. Eller så kan den användas till fem större flygplan, som Boing 747 eller Airbus 330. En plats reserveras för de största planen, exempelvis Airbus 380.

NCC inleder markarbetet under september. Etapp ett av uppställningsplatsen tas i drift i oktober 2017. Etapp två tas i drift i december 2017.

– NCC har erfarenheter och stor förståelse för flygplatsarbete, det är oerhört kul att kunna påbörja arbetet efter en längre tid av planering och förberedelser, säger Per C Ekström, produktionschef på NCC.

Affären orderregistreras i tredje kvartalet 2017 i affärsområdet NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per C Ekström, produktionschef, NCC Infrastructure Sweden, 070-689 40 77
Anni Axelsson, kommunikationsansvarig Norr, NCC AB, 070-205 32 87

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.