NCC bygger ut F10 i Ängelholm för 103 Mkr

NCC bygger ut F10 i Ängelholm för 103 Mkr Idag tas första spadtaget för en omfattande utbyggnad av Skånska Flygflottiljen F10 i Ängelholm. Beställare är Fortifikationsförvaltningen. Entreprenadsumman uppgår till ca 103 Mkr varav byggdelen är värd 70 Mkr. Arbetet utförs som samordnad generalentreprenad med NCC som entreprenör. Projektet omfattar uppförande av fyra byggnader. Den största är hangaren på 7 2 100 m som skall hysa JAS 39 Gripen. Här kommer även verkstäder att finnas. I källaren anläggs en stor vattenbassäng som en säkerhet i händelse av brand. Som nummer två i storlek är en flygtjänstbyggnad i två våningar med en yta av 2 3 200 m avsedd för flygande personal och övriga som berörs av flygverksamheten. Därutöver uppförs en tvätthall för rengöring av flygplan och helikoptrar, kallförråd, aggregatbyggnad och värmecentral. Samtliga byggnader grundläggs med platta på mark och uppförs med prefabstomme. Taktäckning sker med traditionell bandtäckning. Hangarens tak täcks med papp. Byggnadsarbetet, som startar i dagarna, sysselsätter 60 - 70 personer inklusive underentreprenörer. Arbetet skall vara avslutat den 14 september 1999. Projektet drivs i konsortium mellan NCC Hus och NCC Anläggning. Ytterligare upplysningar lämnas av: Thomas Lööf, arbetschef NCC Hus i Helsingborg. Olle Rydbäck är arbetschef för NCC Anläggning. Platschef är Lars Hallberg, Samtliga kan nås på tfn 042-17 03 00.