NCC bygger ut Hälsohögskolan i Skövde för 66 Mkr

NCC bygger ut Hälsohögskolan i Skövde för 66 Mkr NCC har tagit hem en order på utbyggnad av Hälsohögskolan i Skövde. Ordern är en direkt fortsättning på grundentreprenaden som NCC påbörjade i maj i år. Beställare är Statliga Akademiska Hus i Göteborg. Den totala kostnaden för projektet uppgår till 140 miljoner, varav byggdelen är värd 66 miljoner. Arbetet utförs som samordnad generalentreprenad. Hälsohögskolan byggs på Trängen i Skövde. Undervisningen vid Hälsohögskolan sker idag vid Kärnsjukhuset i Skövde. Denna undervisning flyttas våren 2000 till den nu påbörjade skolbyggnaden. Här kommer även elever från Högskolans naturvetenskapliga linje att ha sina lokaler. Nybyggnaden avser en trevånings byggnad på 14 000 m2 med källare. Huset uppförs med betongstomme och tegelfasad. Ytan slammas i en gul färg för att smälta in i den omgivande bebyggelsen bestående av äldre regementsbyggnader från det nedlagda T2. En miljöinventering på alla valda material har skett och naturmaterial som sten och trä ingår i en betydande del av inredningen. Stor vikt läggs vid EKO- profil och Agenda 21 vilket följer NCCs miljöprofil. Byggnadsarbetet, som sysselsätter 100 man inklusive underentreprenörer, skall vara slutfört i augusti 1999. Ytterligare upplysningar lämnas av: Carl-Johan Andersson, arbetschef NCC Hus i Skövde, tfn 0500-44 79 03. Platschefer är Kenneth Johansson och Sten Henrikson, tfn 0500-48 47 30. Ytterligare upplysningar lämnas av: