NCC bygger ut till dubbelspår Mjölby-Hallsberg för 100 Mkr

NCC har fått i uppdrag av Banverket att bygga nytt dubbelspår på sträckan Degerön-Stenstorp av den utbyggnad som görs mellan Mjölby och Hallsberg. Orden är värd 100 Mkr. Arbetena omfattar helt nytt dubbelspår med omfattande terrasseringsarbeten för ca sju kilometer dubbelspår samt 4 broar. Spårbyggnadsarbetena utförs av Banverket. -Ordern är mycket glädjande, säger Leif Pettersson, regionchef på NCC Anläggning, region Öst. Det rör sig om omfattande berg- och jordschakter som ställer höga krav på koordination och planering. Arbetena påbörjas redan i augusti och ska avslutas hösten 1999. Totalt beräknas ett 20-tal medarbetare sysselsättas. Ytterligare upplysningar lämnas av: Regionchef Leif Pettersson, NCC Anläggning, region Öst, tfn: 036 -30 16 50 alt 070-573 43 07. Arbetschef är Anders Jonasson, region Öst, tfn: 011-21 06 50 alt 070-528 07 64