NCC bygger E12/Obbolavägen i Umeå för 82 Mkr

NCC har fått i uppdrag att utföra arbeten på E12/Obbolavägen i Umeå åt Vägverket för 82 miljoner kronor. Uppdraget innebär breddning av 14 km väg. Dessutom ska två nya trafikplatser och anslutningsvägar byggas. - Vägen ska breddas från 6,5 meter till 13 meter. Vi startar arbetet efter semestern och beräknar vara klara i augusti år 2000, säger Peter Gjörup, chef för NCC Anläggnings region norra Norrland. Totalt kommer cirka 30 personer att sysselsättas under utbyggnadstiden. Utbyggnaden ingår i Vägverkets Umeåprojekt som innebär omfattande infrastrukturinvesteringar för att förbättra trafiksituationen i Umeå. För ytterligare information kontakta: Regionchef Peter Gjörup, NCC Anläggning, region norra Norrland, tel 0920-734 47 och arbetschef Stefan Bäcklund, tel 090-16 82 23 eller 070-566 82 45. NCC Anläggning är specialiserat på väg- och anläggningsbyggande i Sverige och utomlands. NCC Anläggning omsätter närmare 11 miljarder kronor och har 8 000 anställda. NCC Anläggning ingår i NCC-koncernen som är Nordens största bygg- och fastighetsföretag.