NCC bygger Sveriges paviljong vid världsutställningen Expo 2000 i Hannover

NCC bygger Sveriges paviljong vid världsutställningen Expo 2000 i Hannover Det är NCCs tyska dotterbolag NCC Siab som skall bygga den svenska paviljongen för världsutställningen i Hannover. Expo 2 000 öppnar den 1 juni 2 000 och avslutas den 31 oktober samma år. Till utställningen, som har temat "Människan, Naturen och Tekniken", förväntas ca 40 miljoner besökare från hela världen komma. Avtalet mellan NCC och den svenska Nationalkommittén för EXPO 2000 HANNOVER innebär, att NCC Siab bygger och hyr ut 2 000 m² utställningslokaler samt 3 000 m² mark inom paviljongens tomtplats. Till skillnad från tidigare världsutställningar, som helt eller till största delen har byggts upp för enbart det ändamålet och sedan rivits eller demonterats, så kommer EXPO 2000 att arrangeras dels på dagens befintliga mässområde i Hannover, dels på ett helt nytt område i direkt anslutning till det befintliga mässområdet. Expoledningen har för avsikt att med det nya utställningsområdet skapa en produkt, som efter utställningstiden skall vidareutnyttjas för olika ändamål, bl. a: * Multianvändningsarena * Sportcentrum * Möbelcentrum * Centrum för kläder och textil * Nöjescentrum Hannoverregionen är i stark utveckling. Hannover, som är en traditionell mässtad, har ett bra läge för marknadsföring på den tyska och den övriga EU- och Centraleuropamarknaden. Då även synsättet på återanvändning väl överensstämmer med NCCs kvalitets- och miljösyn, har NCC beslutat att gå in som fastighetsinvesterare samt hyresvärd för den svenska paviljongen under världsutställningen. NCC Siab kommer även att svara för teknisk drift och underhåll under utställningsperioden. Efter utställningen planerar NCC att, tillsammans med andra intressenter, använda lokalerna som ett skyltfönster för svensk verksamhet under mottot "Bauen, Wohnen und Leben" ("Bygga, Bo och Leva"). NCCs engagemang i Tyskland startade med bostadsbyggande i Berlin-Brandenburg. Därefter har verksamheten expanderat till Hannover, där NCC för närvarande producerar radhus i egen regi i samverkan med IKEA och en lokalt etablerad mäklarorganisation. "Vi anser att det är viktigt, att svensk byggrelaterad industri exponerar sig på den tyska marknaden och hoppas att Expo 2000 skall bli en katalysator för detta. Vårt ökade engagemang i Hannover innebär en ännu starkare position på den tyska marknaden", säger Kurt Nordgren, VD för NCCs tyska verksamhet. För ytterligare information, vänligen kontakta: Kurt Nordgren, VD NCC Siab Bau, tel: +49 17 17 272 147 (mobil) eller +49 33 61 67 04 88 Ingemar Tungel, utlandsansvarig NCC Bostad, tel: 08-655 18 61 eller 070-652 22 42 Lars Liljegren, Informationschef, NCC Bostad, tel: 08-655 19 51 eller 010-211 16 37. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/11/16/19981116BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/11/16/19981116BIT00210/bit0002.pdf