NCC startar bygget av nya hyresrätter i Gävle

NCC börjar bygga de 150 första av de totalt 750 hyresrätter som Gavlegårdarna planerar i Gävle. Om två år står 112 lägenheter i Sätra och 38 lägenheter i Hemsta klara. Uppdraget är en del i SABO:s avtal för att skapa fler hyresrätter i Sverige. Ordern är värd 138 MSEK.  

– Gävle växer i snabb takt och bostadsbristen är stor. Vi har i uppdrag att bygga i snitt 150 bostäder per år, totalt 750 fram till år 2020. Den byggtakten har vi inte haft på 25 år i Gävle.  Trots att nya bostäder alltid blir dyrare än äldre kan vi tack vare Kombohus konceptet bygga bostäder till ett pris som ger fler ett nytt hem i Gävle, säger Gavlegårdarnas vd, Cathrine Holgersson.

Byggarbetet börjar i november och i slutet av 2018 kan inflyttningen börja. SABO:s Kombohus är ett ramavtal med bland andra NCC som underlättar för kommunala bostadsbolag att bygga nya hyresrätter tack vare enklare upphandling och nyckelfärdiga hus till lägre priser.

– Vi är glada att bidra till att ge Gävleborna moderna bostäder till rimlig hyra. NCC:s Folkboende passar både unga och gamla. Vi har hittills byggt 2 700 lägenheter enligt konceptet från Lycksele i norr till Trelleborg i söder. Hälften är hyresrätter, säger Olle Andersson, produktionschef, NCC.   

NCC Folkboende ger lite mindre men ytsmarta lägenheter med hög kvalitet. Alla bostäder har balkong. Konceptet har kort byggtid och låg byggkostnad tack vare noggrann planering och en standardiserad produktion, där en stor del gjuts och tillverkas på plats. Markkostnaden blir också lägre eftersom Folkboende är punkthus som byggs på höjden och därför kräver mindre tomt. 

Sätra får tre hus med 112 lägenheter i åtta våningar. Ett lika högt hus byggs i Hemsta med 38 lägenheter. Totalt rymmer de 28 ettor på 36 kvadratmeter, 62 tvåor på drygt 50 kvadratmeter och 60 treor på drygt 60 kvadratmeter. Lägenheterna i Hemsta får även inglasade balkonger.

NCC:s arbete i Sätra beräknas klart senhösten 2018 och i Hemsta årsskiftet 2018/2019. Affären orderregistrerades  i tredje kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Andersson, produktionschef, NCC Building Sverige
Telefon: +46 70-088 74 89
Anni Axelsson, kommunikationsansvarig Nord, NCC AB
Telefon: +46 70-205 32 87

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.