NCC säljer fastighet för 487 miljoner till CLS Holdings plc

NCC säljer fastighet för 487 miljoner till CLS Holdings plc NCC Fastigheter har sålt fastigheten Lasarettet 2, Vänerparken, i Vänersborg till det brittiska börsnoterade fastighetsbolaget CLS Holdings plc (CLS). Köpeskillingen uppgår till 487 Mkr och försäljningen innebär en vinst för NCC Fastigheter på ca 130 Mkr. Den nu sålda fastigheten är på ca 45.000 kvm och ger nettohyror på 50,7 Mkr per år. Över 98 procent av fastigheten hyrs av stat, kommun och landsting. 85 procent av hyreskontrakten löper till år 2015. Fastigheten innehåller till största delen lokaler för sjukvård, utbildning och kontor, men även en restaurang, marina och motionsanläggningar. - För oss innebär det här förvärvet en unik möjlighet att äga och förvalta en stor och betydande fastighet i Sverige, med mycket bra hyresgäster. Affären ger oss en exceptionellt bra avkastning, säger Sten Mörtstedt, Executive Chairman i CLS. Av CLS övriga hyresintäkter kommer ca 40 procent från kommunala och statliga institutioner i London. CLS har specialiserat sig på fastigheter i centrala London med fastigheter till ett bokfört värde av 375 miljoner pund, motsvarande drygt 4,9 miljarder kronor. HSBC Investment Bank var CLS rådgivare vid affären. - Vi förvärvade Vänerparken för tio år sedan varvid byggnaderna renoverades och därefter hyrdes ut till verksamheter inom sjuk- och socialvård, säger Magnus Mannesson, VD för NCC Fastigheter. Då fastigheten är färdigutvecklad och Vänersborg dessutom är en oprioriterad ort är det naturligt för oss att genomföra försäljningen nu. Därmed finns 97 procent av det svenska fastighetsbeståndet i NCC Fastigheter på prioriterade orter. CLS tillträder fastigheten den 22 september 1998. För ytterligare information, vänligen kontakta: Magnus Mannesson, VD, NCC Fastigheter AB, tfn 08-655 22 75 Sten Mörtstedt, Executive Chairman, CLS Holdings plc, tfn +44 171 582 7766 Glyn Hirsch, Chief Executive, CLS Holdings plc, tfn +44 171 582 7766