NCC bygger Svanenmärkta småhus i Åkersberga

Arbetet med ett av stockholmsregionens största utvecklingsprojekt har inletts. NCC är först ut när Täljöhalvöns delvis igenvuxna marker omvandlas till modernt bostadsområde. Planen är att bygga 163 Svanenmärkta småhus med havet inpå knuten.

– Stockholmsregionen har stor brist på småhus. Det byggs inte mycket nytt och Täljö strandäng med sitt naturnära skärgårdsläge kommer helt säkert att locka många som letar hus i närheten av Stockholm, säger Camilla Gramner, regionchef småhus, NCC Boende.

NCC har köpt byggrätter för 163 småhus av Täljöhalvöns Fastigheter HB, som ägs gemensamt av LO, PEAB och Imprestor. Planen är att bygga både radhus, parhus, kedjehus och friliggande villor i tre etapper. Samtliga hus ska miljömärkas enligt Svanen som ställer krav på bland annat energiprestanda och materialval.

Första etappen hus väntas kunna påbörjas under sommaren 2016. Utbyggnaden av hela området är planerad att pågå fram till 2022.

– Det finns stora planer för Åkersberga och utvecklingen av Täljöhalvön är ett viktigt steg på vägen. Tidigare har området kring strandängen varit igenvuxet och otillgängligt, vilket har hindrat sjökontakten. Att området nu röjs upp och görs attraktivt är positivt för hela Åkersberga, säger Magnus Birke, projektledare på Täljöhalvöns Fastigheter.

Österåkers kommuns mål är att skapa en ny, attraktiv och hållbar stadsdel där södra Åkersberga möter havet. Projektet på Täljöhalvön omfattar 7 000 bostäder varav de allra flesta kommer att ha sjökontakt.

– Österåker är en tillväxtkommun med en het bostadsmarknad. Närheten till natur och hav är en tillgång, inte bara för rekreation utan också för att kunna skapa boendemiljöer som erbjuder hög livskvalitet. Det är glädjande att också NCC nu valt att bygga i vår kommun, säger Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande.

Förra året passerade Österåkers kommun 40 000 invånare och kommunen beräknas växa med runt 500 personer per år de kommande åren. Det gör kommunen till en av Sveriges snabbast växande. Täljöhalvön är ett av de största utvecklingsprojekten i hela Storstockholm. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Gramner, regionchef småhus, NCC Boende
Telefon 08-585 525 38
Maria Schelin, marknadsansvarig, NCC Boende
Telefon 070-618 50 94

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.