NCC bygger 187 hållbara bostäder

NCC och TDC Pensionskasse har tecknat ett avtal om att bygga bostäder, parkeringhus och ett grönområde på Teglholmen i Köpenhamn. Ordern är värd 380 MSEK.

Området som kallas Tegholm Brygge, är på totalt 18.000 m2 . NCC ska bygga cirka 187 bostäder, ett parkeringshus under jord samt ett stort grönområde med brygganläggning och hamnpromenad vid Teglværkshavnen på Teglholmen i Köpenhamn.

–På NCC är vi mycket engagerade i att bygga för ett hållbart samhälle. När det gäller certifierade byggnader är vi en av de ledande byggföretagen.Vi är stolta över att bygga hållbara hyresrätter åt TDC Pensionskasse, säger Palle Bjerre Rasmussen, Head of NCC Building Denmark.

Bygget ska hållbarhetscertifieras enligt DGNB, vilket är en av de främsta standarderna inom hållbarhet. Det sker som ett led i en ökad efterfrågan på hållbart byggande från investerare och byggherrar.

Fördelen med en DGNB-certificering är att byggnaden framtidssäkras och resurssvinnet minimeras. Det innebär lägre kostnader för energi, drift och underhåll. De boende åtnjuter bland annat ett bättre inomhusklimat och därmed en bättre livskvalitet jämfört med en traditionell byggnad.

–Fastighetsplaceringar är enligt vår mening en av de mest attraktiva investeringarna. Vi förväntar oss Teglholm Brygge ger oss en god avkastning och att investeringen stödjer vår önskan att öka vår exponering i den danska huvudstadsregionen, säger Leif Stidsen, VD för TDC Pensionskasse.

Bostäderna på Teglholmen är alla hyresrätter och består av två-till femrumslägenheter från 77 m2 till 137 m2. Samtliga lägenheter får balkong och det kommer att finnas en innergård som leder ner till en gemensam brygganläggning och hamnpromenad som även är öppen för allmänheten.

Detaljplanen är godkänd. Bygget ska påbörjas i början av december 2016 och förväntas vara avslutat i januar 2019. Ordern registreras i det fjärde kvartalet i affärsområdet NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ghita Borring, Kommunikations- och marknadsföringschef, NCC Danmark +41 70 44 40

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 12:30 CET.