NCC nybygger Ängelholms största F-6 skola

Villanskolan, Ängelholms största F-6 skola med drygt 500 elever kommer att rivas. NCC ersätter den med en större, miljösmart skola och idrottshall för matchspel. Skolan byggs intill den gamla och är klar 2018. Ängelholmslokalers order är värd cirka 180 MSEK.

– Det blir helt nya skolbyggnader och dessutom Ängelholms första Miljöbyggnad med den högsta klassificeringen Guld. Det innebär att eleverna får ett sunt inomhusklimat med bra ventilation, sunda byggmaterial och låg energianvändning, säger Joakim Stenbergs, affärschef på NCC.

Villanskolan invigdes 1960 och har byggts ut under 1980 och 90-talen. Nu är skolan sliten och istället för att renovera väljer kommunen att bygga en helt ny skola. Den byggs bredvid den gamla skolan, där undervisningen pågår som vanligt tills nya skolan öppnar 2018. Då rivs den gamla.

– Skolan kommer att få en härlig inomhusmiljö som stimulerar till kreativitet. Vi hade höga krav på inomhusmiljön, men jag är glad att NCC spände bågen ytterligare och föreslog en Miljöbyggnad på allra högsta nivå, säger Ängelholmslokalers vd Benth Jensen.

Miljöcertifieringen på högsta nivå, Miljöbyggnad Guld, innebär att energianvändning blir 38 procent lägre än byggreglerna för södra Sverige. Innemiljön håller mycket hög kvalitet vad gäller dagsljus, ljudnivå, fukt och luft. Inga miljöfarliga material eller ämnen får användas i byggnaden.

NCC:s vinnande förslag ”Samspel och utveckling” ska ge skolan en utformning bättre anpassad för dagens pedagogik, till exempel fler grupprum för elevsamarbeten. Den 9 000 kvadratmeter stora skolan som är ritad av White arkitekter får ny arkitektur med kvadratiska former och mörkt tegel.

Andra nya byggnader är en större idrottshall anpassad för handbolls- och volleybollmatcher med läktare för 250 personer. Matsalen får ett tillagningskök så att skolmaten lagas på plats.

På skolgården bygger NCC en fotbollsplan och en multiarena för bland annat tennis, innebandy och basket samt en parkering. NCC bygger och anlägger totalt 30 000 kvadratmeter.

Den nya skolan placeras något längre söderut, delvis på befintlig skolgård och delvis på en idag outnyttjad tomt nära Landshövdingevägen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joakim Stenberg, affärschef, NCC Construction Sweden. Telefon 042-17 03 08 eller 076-126 57 08

Jenny Johnsson, kommunikationsansvarig Södra Sverige, NCC Construction Sweden. Telefon 070-589 67 59

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.