NCC bygger ny skola och idrottshall i Trelleborg

NCC bygger nya Vannhögs- och Lillevångsskolan för årskurserna F-9 med tillhörande idrottslokaler i västra Trelleborg. NCC:s order från Trelleborgs kommun är värd 309 MSEK.

- Det blir spännande att arbeta med NCC i detta projekt som är kommunens största någonsin och det känns tryggt med en stor aktör som har resurser att sätta till när det behövs, säger Magnus Ahlström, projektledare på Trelleborgs kommun.

Befintliga byggnader från 1972, förutom matsal och tillagningskök, är i dåligt skick och ska rivas. En ny skolbyggnad i tre plan, där det tredje våningsplanet är indraget, kommer att uppföras istället. Den befintliga matsalen och tillagningsköket byggs ut och kopplas ihop med nybyggnaden genom ett entréutrymme.

I den norra delen av byggnaden inryms lokaler för de yngre eleverna (Lillevångskolan) och i den södra delen kommer de äldre eleverna (Vannhögskolan) ha sina lokaler. Skolan kommer också få nya lokaler för grupper med särskild undervisning. Ett gemensamt entrérum samt administration, bibliotek och speciallokaler för slöjd, hemkunskap m.m placeras centralt.

I anslutning till skolan kommer även två nya hallar för idrott, lek och rörelse att uppföras.

– På NCC har vi lång och gedigen erfarenhet av att bygga innovativa och hållbara skolbyggnader. Den stora utmaningen ligger i att vi ska bygga medan undervisningen fortgår. Detta innebär ett extra fokus på säkerhet på och omkring arbetsplatsen, vilket vi löser genom noggrann logistikplanering och tät avstämning med verksamheten, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building i Sverige.

Arkitekt är Chroma Arkitekter. Arbetena påbörjas omgående i form av rivning och flytt av paviljonger. Projektet ska i sin helhet vara färdigt till sommaren 2019.

Affären orderregistreras i tredje kvartalet 2016 i affärsområde NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Frostberger, affärschef NCC Building Sweden, +46 (0)76-125 13 65

Johan Bergman, chef Investor Relations, NCC, +46 (0) 8-585 523 53

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2016 kl.14.00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015.