NCC säljer den finska teknik- och arkitektur-verksamheten Optiplan till Sweco

NCC har sålt sitt dotterbolag Optiplan till Sweco. Optiplan erbjuder teknik- och arkitekturlösningar till byggindustrin i Finland. Försäljningen förväntas få en positiv resultateffekt på cirka 40 MSEK för NCC Building Nordics under det fjärde kvartalet 2020.

Optiplan är ett teknik- och arkitekturföretag med cirka 150 anställda och en omsättning på cirka 130 miljoner kronor. Företaget är verksamt på den finska marknaden, och erbjuder tjänster till NCC och andra byggbolag. En majoritet av Optiplans intäkter kommer från andra kunder än NCC.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen. Försäljningen väntas få en positiv påverkan på resultatet med cirka 40 MSEK för NCC Building Nordics under det fjärde kvartalet 2020.

Transaktionen har genomförts och ägandet av Optiplan, inklusive verksamhet och anställda, har därmed överförts till Sweco. Optiplans pågående projekt och avtal fortlöper som vanligt.

- Försäljningen av Optiplan är helt i linje med NCC:s strategiska inriktning, där vi fokuserar på vår kärnverksamhet inom bygg och konstruktion. Vi ser en stor potential i den finska byggmarknaden och vi ser fram mot att fortsätta vårt samarbete med Optiplan, säger Catarina Molén-Runnäs, chef för affärsområdet NCC Building Nordics.

- Vi är glada att välkomna Optiplan till att bli en del av Sweco. Optiplan kommer att förstärka vår expertis inom arkitektur och tekniklösningar. Vi tror på hållbar tillväxt och ser positivt på utvecklingen för bostadsbyggande och renoveringar, särskilt i de finska tillväxtområdena. Att kunna erbjuda hållbar och energieffektiv design är värdefullt för oss inom Sweco, säger Markku Varis, chef för Sweco Finland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Rasin, t f presschef, NCC, 072-242 70 97
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2019 omsatte NCC 58 miljarder SEK och hade 15 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.