Trendbrott vid svenskarnas val av bostad: Energisnålt viktigare än yta och utsikt

En majoritet av svenska folket vill att hemmet ska vara energisnålt. Detta är mycket viktigare än stor bostadsyta och vacker utsikt. Drygt 40 procent vill kunna producera sin egen energi. Det framgår av en ny undersökning som NCC låtit göra.

– Resultatet förändrar den vanliga uppfattningen att svensken bara styrs av pris och läge vid sitt val av bostad. Vi och resten av branschen behöver skynda på vårt arbete med att få fram riktigt energieffektiva och miljöanpassade hus i vår standardproduktion är, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC.

När NCC frågar svenskarna vilka tjänster de helst vill ha i ett nytt hem rankas självförsörjning av energi med till exempel solceller och solfångare högt. Det är betydligt viktigare än att bostaden ligger nära vatten eller har tillgång till gym. En majoritet vill att bostaden ska vara energieffektiv. Det är mycket viktigare än vacker utsikt och stor bostadsyta.

De flesta svenskar vill också att hemmet ska vara miljöanpassat på övriga sätt: fritt från miljö- och hälsoskadliga ämnen, inte riskera att drabbas av fuktskador samt ligga nära natur och kollektivtrafik. En majoritet av de tillfrågade, fler än 70 procent, tror också att hållbarhetskraven på bostäder kommer att skärpas.

Och svenskarna har rätt. Den 1 mars väntas myndigheten Boverket skärpa sina krav på energi­användning i nybyggda hus. Skärpningen är det sista steget innan Sverige och övriga EU ska ha övergått till att bara bygga så kallade Nära noll energi-hus. Övergången sker år 2019 för nybyggda offentliga byggnader och 2021 för alla nybyggda fastigheter samt äldre hus som genomgår en större renovering.

– Det här innebär en stor omställning för oss i bygg- och fastighetsbranschen. Senast om sex år ska vårt standardsortement av hus vara lika energieffektivt som dagens spjutspetsprojekt. Och undersökningen visar att det är det här som svenskarna vill ha, de vill bo i energisnåla och miljöanpassade hem, säger Christina Lindbäck.

Undersökningen bygger på intervjuer med 1 066 svenskar runt om i landet. Undersökningen finns bifogad tillsammans med bilder på NCC:s spjutspetsprojekt.

Läs mer:

Vallda-Heberg, en stadsdel med passivhus och klimatsmart energitillförsel.

Sjunde Huset, Sveriges nordligaste passivhus, nominerat till Årets Bygge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC AB 08 585 519 07 eller 070 680 16 74

Anna Trane, Press & PR-chef NCC, 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.