Varsam skolombyggnad ger NCC årets ROT-pris

Årets ROT-prisvinnare finns i det historiska kvarteret Mimer i Stockholm. NCC har genom varsam ombyggnad förvandlat Norrtulls sjukhus från vårdinstitution till skola. Nu bedriver Viktor Rydbergs gymnasium sin verksamhet i byggnaden.

– Byggnaden är blåklassad enligt Stockholms stadsmuseum, vilket innebär att den ses som byggnadsminne. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader får inte förvanskas och vi har strävat efter att återskapa den nya skolan till ursprungligt skick, berättar Denny Nordén, platschef på NCC.

Kvarteret Mimer ligger vid Norrtullsgatan i Stockholm. Här invigdes Allmänna barnhuset 1885, som då tog hand om föräldralösa barn. På 20-talet omvandlades lokalerna till barnsjukhus för att senare fungera som åldrings- och mentalvård under namnet Norrtulls sjukhus.

I slutet av 2012 fick NCC i uppdrag att bygga om den cirka 8 000 kvadratmeter stora byggnaden till skolverksamhet med lärosalar, grupprum, matsal, bibliotek med mera. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med AB Byggbesked åt Ramsbury AB.

– Det har varit ett spännande och svårplanerat projekt. Det gamla huset hade många dolda konstruktioner och det var även utmanande att anpassa lokalen till moderna krav på tekniska lösningar. Befintliga hyresgäster har också suttit kvar under hela renoveringen. Tack vare ett nära samarbete med alla inblandade har vi hittat smarta lösningar på detta under byggandets gång, säger Denny Nordén.

För att skapa en matsal och för att få fram salarna där ammorna en gång arbetade har flera väggar rivits. Biblioteket med mycket höjd i tak och två kontorslokaler är nytillkomna och det finns nu ett storkök för minst tusen personer. Byggnaden har även fått tjugotvå takkupor för att få in extra mycket ljus.

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990. Priset kom till för att främja och uppmuntra ombyggande i Stockholm och det ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Denny Nordén, platschef, NCC Construction. avdelning Hus Stockholm
Telefon 070-283 48 01
Linda Sällström, kommunikationsansvarig Mälardalen, NCC Construction
Telefon 08-585 518 70

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.