NCC bygger nytt lager åt växande Ahlsell

NCC bygger en ny logistikhall vid Ahlsells logistikcentrum i Hallsberg och hjälper därmed byggvarugrossisten att fortsätta växa. Uppdraget omfattar stora markarbeten och är värt 95 miljoner SEK.

– Hallen ska användas som lager till vårt rörsortiment. Den är ett viktigt första steg för oss i vår stora utvecklingsplan, som ska hjälpa oss hantera vår ökade försäljning och samtidigt effektivisera vår logistik. Vi har som ambition att växa rejält till år 2020 och kan behöva rekrytera mer personal, säger Daniel Johansson, logistikchef på Ahlsell.

Den nya hallen blir en 12 500 kvadratmeter stor fristående byggnad på området för Ahlsells centrallager i Hallsberg. Det nuvarande rörlagret flyttar ut från huvudbyggnaden, den frigjorda ytan kan därefter användas till att expandera övrig verksamhet.

Markarbetet inleddes under november. NCC ska flytta hela 60 000 kubikmeter schaktmassor inom området för att göra marken horisontell. Uppdraget omfattar även att flytta två dammar för lokalt omhändertagande av dagvatten och anlägga 350 meter dagvattenkulvert.

NCC ska även asfaltera 63 000 kvadratmeter av området som ska användas för omlastning och som utomhuslager. Rörhallen byggs med stålstomme och får väggar av isolerande sandwichelement. Målet är att den ska stå klar sommaren 2017.

– Vi jobbar för fullt med projektet som kommer att ta tio månader inklusive den inledande planeringen. Tempot innebär att vi har stort fokus på vår planering och logistik. Maskiner och leveranser av material måste vara på plats vid exakt rätt tidpunkt, säger Robert Davidsson, produktionschef på NCC Building i Örebro.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Davidsson, produktionschef på NCC Building Sweden
Telefon 070-488 68 05
Lena Fridholm, kommunikationsansvarig, NCC Sweden Öst
Telefon 070-360 37 16

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm