Delårsrapport1 januari – 31 mars 2014

1 januari – 31 mars 2014            

  • Orderingång 13 223 (11 675) MSEK
  • Nettoomsättning 9 832 (10 084) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster -239 (-276) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt -187 (-219) MSEK
  • Resultat per aktie -1,71 (-1,99) SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson +46 (0)70-674 07 20
Kommunikationsdirektör Ann Lindell Saeby +46 (0)76-899 98 48
IR-ansvarig Johan Bergman +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

Ett informationsmöte med integrerad webb- och telefon­konferens hålls den 29 april kl. 10.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska. För att delta i telefon­konferensen, ring +46 (0)8 505 564 74, fem minuter före konferensens start.

I egenskap av utgivare offentliggör NCC AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 29 april kl. 08.00.