NCC utvecklar Trafikverkets byggregler

NCC ska tillsammans med teknikkonsulten Tyréns modernisera och utveckla Trafikverkets regelverk för byggande av vägar, järnväg, broar och tunnlar. Målet är att göra det svenska anläggningsbyggandet mer innovativt och kostnadseffektivt.

– Detta uppdrag kräver gedigen kunskap från hela byggprocessen och vi är glada över att NCC bidrar med sin breda kompetens och praktiska erfarenhet av infrastrukturbyggande. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan överträffa Trafikverkets förväntningar! säger Ulrica Nilsson, affärschef på Mark & anläggning på Tyréns.

Trafikverket har inlett en översyn av de omkring 1 500 dokument som styr en stor del av det svenska anläggningsbyggandet. Syftet är att anpassa dokumenten till myndighetens nya roll som renodlad beställare. Regelverken behöver därför även delas upp i krav respektive råd.

Dagens regelverk finns samlat i tio regelverksportföljer. Tyréns har i samarbete med NCC fått det prestigefyllda uppdraget att se över två av dessa: Bro och tunnel samt Vägkonstruktion och banunderbyggnad. NCC fick uppdraget på grund av sina kunskaper och erfarenhet av produktionsteknik.

– Vi är stolta över att vara med i det här samarbetet. Vår ambition är att säkerställa att det finns utrymme för innovationer och smarta lösningar i det reviderade regelverket, säger Nils Bjelm, chef för segment Anläggning på NCC Construction Sverige.

Det nya arbetssättet är redan igång på myndigheten. Exempelvis är NCC totalentreprenör vid bygget av två nya vägbroar på E4:an vid Rotebro, norr om Stockholm. Där har NCC utvecklat en byggprocess och brokonstruktion som inte kräver en extra tillfällig bro.

Rotebro-broarnas sex motorvägsfiler, och tågtrafiken under broarna, kan därför hållas öppna under hela byggtiden. Lösningen sparar 24 miljoner kronor åt Trafikverket. Dessutom bedöms det samhällsekonomiska värdet av minskade störningar och lägre utsläpp av koldioxid vara runt 30 miljoner kronor.

Trafikverkets översyn kallas Anpassat regelverk och förväntas bli klar i sin helhet under 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nils Bjelm, segmentschef för anläggning, NCC Construction Sweden.
Telefon 031-771 50 99 eller 070-657 69 74
My Kiiman-Håll, chef för marknadskommunikation, NCC Construction Sweden.
Telefon 08-585 512 70 eller 070-569 51 82

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.