NCC får stort renoveringsuppdrag i Danmark

NCC i Danmark har ingått ett avtal med Boligselskabet Nordkysten om att stå för den andra och sista delen av energirenoveringen av Tibberupparken i Espergærde norr om Köpenhamn, en order på 257 MSEK. Totalt är projektet värt 305 MSEK.

I NCC:s uppdrag ingår att energirenovera 264 hyresrätter åt Boligselskabet Nordkysten. I november 2014 tecknades ett avtal om den första delen av renoveringen och nu har även den andra och sista avtalats. Därmed står NCC för hela uppdraget att energirenovera Tibberupsparken vilket innebär att det totala ordervärdet uppgår till

305 MSEK.

– En renovering som denna kommer att ge lägenheterna i Tibberupparken en lägre energiförbrukning och de blir mer moderna och sunda. De boende får ett bättre inomhusklimat och attraktivare lägenheter. Vi ser fram emot att delta i renoveringen från början till slut och därmed ge hela Tibberupparken ett kvalitetslyft ", säger Niels Engberg, projektchef på NCC Construction Denmark.

Mer dagsljus och ökad livskvalitet

Byggnaderna i Tibberupparken består av nio husblock med 264 lägenheter, som alla behöver renoveras. Husen ska få nya tak, fönster och fasader samt större balkonger. Det är förändringar som både minskar energikostnader och ger de boende en ökad livskvalitet, bland annat genom att lägenheterna får in mer dagsljus.

Hissar installeras i åtta trappuppgångar för att öka tillgängligheten. Två av husen kommer att få en extra takvåning med lägenheter och alla marklägenheter får tillgång till små privata trädgårdar. Området uppgraderas med nya vägar och ny belysning

Renoveringen har redan påbörjats

Etreprenaden för den första delen påbörjades i november 2014 och projektet i sin helhet beräknas vara klart i början av 2017.

Den andra delen av ordern om 257 MSEK registreras i första kvartalet i affärsområdet NCC Construction Denmark.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ghita Borring, kommunikationschef, NCC Construction, +45 41 70 44 40

Anna Trane, Press & PR-chef NCC 070 8847469

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2015, kl 07:30.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.