Fler kvinnliga chefer till NCC:s byggarbetsplatser

Fler kvinnor jobbar i byggbranschen men inom vissa områden, som byggarbetsplatserna, är kvinnorna ännu få. NCC vill bryta traditionen och rekrytera fler bra medarbetare och satsar därför på en utbildning för att få fem gånger fler kvinnliga chefer att leda NCC:s byggen.

– Vi vill ha de bästa platscheferna. Det är affärskritiskt och därför vill vi bredda rekryteringsbasen. På 100 platschefer går det idag bara tre kvinnor. Nu erbjuder vi som första byggbolag våra kvinnliga medarbetare, men även kvinnor i branschen, en riktad utbildning för att sporra fler kvinnor att bli chef över våra byggen, säger NCC Constructions vd Svante Hagman.

Platschefsprogrammet startar i höst och är en del i NCC:s mångfaldsarbete och mål att få fler kvinnor till de av tradition mansdominerade byggarbetsplatserna. Målet är att varje avdelning på NCC Construction har mellan tre till fem kvinnliga platschefer redan i år. Det är fem gånger fler än idag och innebär att 15 procent av NCC:s platschefer ska vara kvinnor, mot dagens tre procent.

­– Den här riktade utbildningen är en insats för att fler kvinnor ska välja att bli platschefer, eftersom nästan enbart män sökt utbildningen sedan starten för fem år sedan. Vi hoppas att den på sikt förändrar invanda mönster och attityder så lika många kvinnor och män vill bli platschefer och inget särskilt program behövs, säger NCC:s utbildningschef Christian Rosenhamer.

Innehållet i utbildningen är detsamma som på NCC:s nuvarande platschefsprogram. Men med enbart kvinnliga kollegor ska det bli lättare att bygga ett nätverk för framtiden och diskutera de utmaningar man behöver hantera, både som ledare och ofta som en av få kvinnor på bygget.

NCC jobbar sedan flera år för att öka mångfald och jämställdhet i bolaget. NCC:s kvinnliga nätverk Stella spelar en viktig roll, särskilt ute i landet där kvinnor ofta är ensamma i verksamheten, och har bidragit till flera viktiga förändringar. Det går alltså i åt rätt håll, men mer behöver göras.

– Idag är det fler kvinnliga chefer i fler av NCC:s ledningsgrupper och i styrelsen - omkring 30–40 procent. Å andra sidan är vi inte nöjda med att det totala antalet kvinnliga chefer är få. Därför gör vi ett försök med bland annat ett platschefsprogram riktat mot kvinnor, säger Svante Hagman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Rosenhamer, utbildningschef, NCC Construction Sweden.
Telefon 070-361 66 95
Hedvig Elander, chef intern och extern kommunikation, NCC Construction Sweden
Telefon 070-978 66 83

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.