NCC rustar upp Kilvovägen söder om Gällivare

NCC renoverar och förstärker 40 kilometer av väg 822 mellan Kilvo och Gällivare. Arbetet förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten för bland annat boende, skogsindustrin och fisketurismen. Trafikverkets order är värd 85 MSEK.

Vägsträckan är idag spårig och ojämn. Den har sättningar, tjälskador och bitvis för grunda diken.

– Vi ska göra väg 822 till en säkrare, snabbare och bekvämare väg att köra på året om och under lång tid framöver, säger Stefan Bäcklund, regionchef på NCC Roads i Umeå.

Projektet ska se till att vägsträckan får full körbarhet året om. Vägen förstärks därför och får ny asfaltsbeläggning. Vattenavrinningen förbättras med nya diken och genom att rensa befintliga diken. Vägtrummor med skador eller dålig funktion byts ut och samtidigt förebyggs tjäluppfrysning kring vägtrummorna.

Där vägen är smal breddas den till sex meter. Parkeringsfickorna längs hela vägen justeras samtidigt. Resultatet blir en jämn väg där varken privatpersoner eller de skogs- och jordbruksföretag som finns i trakten riskerar att köra sönder sina fordon.

Även vinterunderhållet underlättas betydligt av arbetet. NCC Roads sköter sedan hösten 2013 underhållet av Trafikverkets vägar inom underhållsområde Gällivare, där bland annat väg 822 ingår.

Vägen har betydelse för fiske- och naturturism och passerar biflöden till Råne, Torne och Kalix älvsystem. Den passerar även värdefulla naturområden som exempelvis ekoparken Leipir med vandringsleder, hjortronmyrar och svampställen.

Ordern är en totalentreprenad där NCC ansvarar för vägens design och konstruktion. Ombyggnaden omfattar bland annat utläggning av 26 000 ton ny asfalt och kommer att sysselsätta ett tiotal anställda och cirka tjugofem kontrakterade maskinförare.

Arbetet inleds i maj 2015 och beräknas vara slutfört i oktober 2016. Därefter ansvarar NCC för vägens standard under den tio år långa garantitiden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Bäcklund, regionchef på NCC Roads Sweden
Mobil 070-602 74 91
Birgitta Norberg, pressansvarig på NCC Roads Sweden
Telefon 08-585 523 92 eller 070-226 76 80

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.