NCC bygger Choicehotell i Stockholm för 600 MSEK

NCC har fått i uppdrag av AMF Fastigheter att i samverkan skapa två nya Choicehotell med totalt 540 rum i befintliga fastigheter vid Gallerian i Stockholm. Ordern är värd 600 MSEK.

Det är Swedbanks gamla kontorslokaler vid Brunkebergstorg och ovanför Gallerian som nu byggs om till två hotell med totalt 540 rum. Förutom ombyggnation, kommer fastigheten att tillföras två våningar. Hotelloperatör blir Choice Hotels.

Projektet blir en del av AMF Fastigheters spännande stadsomvandling kallad Urban Escape Stockholm. Mitt i Stockholms city skapas ett nytt stadsrum där svenska och internationella företag ska kunna växa och växla upp sin verksamhet.

– Vårt mål är att det skapas två hotell och ett restaurangkoncept som är skräddarsytt för just Urban Escape Stockholm och Brunkebergstorg. Förutom hotellsatsningen kommer vi i projektet utveckla kreativa kontors- och innovationsmiljöer, restauranger, torg och takmiljöer allt i samspel, säger Mats Hederos, vd AMF Fastigheter.

Då byggnationen sker mitt i centrala Stockholm har NCC lagt stor vikt vid att projektet ska kunna genomföras med minimal störning för omgivningen. Gallerian som ligger i bottenvåningen kommer till exempel att kunna hållas öppen under hela byggtiden.

Projektet kommer att miljöcertifieras enligt LEED Gold, vilket är den näst högsta klassificeringen.

– Kontorsfastigheten från 1970-talet kommer efter ombyggnaden till moderna hotell att få betydligt bättre miljöprestanda än idag, säger Svante Hagman, chef för NCC Construction Sweden.

Projektet genomförs i partnering som är en samverkansform där projektets nyckelaktörer löser ett uppdrag tillsammans i öppen dialog med projektets bästa i fokus.

Byggstart sker i mars 2015. Hotellen beräknas öppna våren 2017. Ordern registreras i det första kvartalet 2015 i affärsområdet NCC Construction Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Elmgren, affärschef, NCC Construction Sweden + 46 72 550 07 40

Anna Trane, Press & PR-chef NCC+46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari, kl. 11:00

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.