Bonavas kortnamn på Nasdaq Stockholm blir "BONAV A" och "BONAV B"

NCC AB:s dotterbolag Bonava AB (publ) har ändrat kortnamn (ticker). Bonavas A-aktier och B-aktier kommer att handlas under kortnamnen "BONAV A" respektive "BONAV B" på Nasdaq Stockholm. Ändringen verkställs i samband med första dagen för handel med Bonavas A-aktier och B-aktier på Nasdaq Stockholm som beräknas bli den 9 juni 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO, Bonava 070 674 07 20

Johan Bergman, Head of Investor Relations, NCC 070 354 80 35

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 8474 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2016 kl. 15:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.