NCC bygger bostäder och kontor i Norge för 250 Mkr

NCC bygger bostäder och kontor i Norge för 250 Mkr NCC och det norska dotterbolaget NCC Eeg-Henriksen har fått en order på byggande av bostäder, kontor och parkeringshus i Asker centrum till en värde av ca 250 Mkr. Beställare är Linstow ASA. Projektet omfattar fem stycken 4-5 vånings kontors- och bostadshus med bl a parkeringsutrymmen i källaren. Den totala ytan uppgår till 29.000 m², varav bostäder utgör 9.200 m². Projektet utförs i form av en totalentreprenad och skall vara färdigställt senast den 1 juli år 2000. För ytterligare information, kontakta: Direktör Morten Haugvaldstad tel 00947 - 22 98 68 00 eller Distriktschef Svein Arne Ödegård tel 00947 - 66 98 11 50