Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC lägger om fjärrvärmeledningar i Jordbro

NCC har fått i uppdrag av Vattenfall att lägga om fjärrvärmledningar i Jordbro i södra Stockholm. Omläggningen är ett förberedande arbete för den planerade Södertörnsleden. Kontraktets ordervärde uppgår till cirka 70 MSEK.

NCC bygger nya lokaler till Rättsmedicinalverket i Göteborg

NCC ska på uppdrag av Specialfastigheter bygga nya lokaler till Rättsmedicinalverket, RMV. Uppdraget avser nya lokaler för den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg. Ordervärdet uppgår till cirka 225 MSEK.

NCC bygger multihus i finska Oulu

NCC har fått i uppdrag av Oulu stad att bygga ett multihus invid Tuira skola i Oulu i Finland. Uppdraget uppgår till cirka 260 MSEK.

NCC bygger förskola i Malmö

NCC ska på uppdrag av Malmö Stadsfastigheter uppföra Brages förskola i Hyllie i södra Malmö. Förskolan byggs med stomme i korslimmat trä (KL-trä). Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till drygt 90 MSEK.

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

NCC bygger simhall i danska Vrå

NCC har fått i uppdrag av Idrottscenter Vendsyssel att bygga en simhall på norra Jylland i Danmark. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 190 MSEK.

NCC bygger Sundbornsskolan i Dalarna

NCC ska på uppdrag av Falu kommun bygga Sundbornsskolan i Sundborn, norr om Falun i Dalarna. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på ca 265 MSEK.

NCC bygger utbildningshall åt Fortifikationsverket i Halmstad

NCC ska på uppdrag av Fortifikationsverket uppföra en byggnad för förvaring och utbildning av luftvärnssystem 103 (Patriot) till Försvarsmakten på Luftvärnsregementet, LV6, i Halmstad. Affären är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 660 MSEK.

NCC bygger kontor i danska Middelfart

På uppdrag av investmentbolaget Selfinvest ska NCC bygga ett cirka 12 400 kvadratmeter stort kontorshus i staden Middelfart på Fyn i Danmark. Ordervärdet uppgår till cirka 630 MSEK.  

NCC tilldelas kontrakt för ny ringled i Norrköping

NCC har inlett ett samarbete med Norrköpings kommun och det kommunala bolaget Nodra för att planera en ny ringled som knyter ihop vägarna E4 och E22 för att minska motortrafiken i centrala Norrköping.

Förändring i NCC:s koncernledning

Henrik Landelius, chef för affärsområde Building Sweden, har beslutat sig för att lämna NCC för ett annat uppdrag. Han har varit affärsområdeschef sedan 2018.

NCC bygger skola och idrottshall i Rovaniemi

NCC har tecknat partneringavtal med Rovaniemi stad i Finland om att bygga en ny skolbyggnad i stadsdelen Nivavaara. I uppdraget ingår även att bygga en ny idrottshall samt rusta upp utemiljön och den intilliggande idrottsplatsen. Ordervärdet uppgår till cirka 400 MSEK.

Trots hot om översvämningar: endast en av tio kommunpolitiker anger vatten- och avloppssystem som viktigaste investering

Sviterna efter stormen Hans har aktualiserat debatten om behovet av att rusta upp landets VA-system. En undersökning bland Sveriges kommunpolitiker som gjorts av Demoskop på uppdrag av NCC visar att endast en av tio av landets kommunpolitiker prioriterar investeringar i VA högst.

Rätt attityd och beteende nyckel till en säker byggarbetsplats

Imorgon arrangeras Awareness Day för trettonde året i rad på NCC:s samtliga arbetsplatser i Norden för att fokusera på hälsa och säkerhet. Årets tema är säkerhetskultur som har stor betydelse för att skapa en arbetsmiljö utan olyckor.

NCC lägger 360 000 ton asfalt i norra Sverige

NCC har tecknat 22 avtal med Trafikverket för beläggningsarbeten i stora delar av norra Sverige. Projektens totala ordervärde beräknas till cirka 540 MSEK.