Viktig milstolpe på Centralen uppnådd

Nu är den första bottenplattan på E02 Centralen gjuten - helt enligt tidplan. Betongarbetena påbörjades redan i november men det är nu när finbetongen är på plats som milstolpen anses uppnådd.

– Detta är den första konstruktionsbetongen i Västlänken. Och sedan efter jul kommer vi även gjuta väggar och valv, det ska bli klart ungefär två månader efter jul, säger Peter Wictorin, blockchef för detta område.

Grundläggningsdjup på 13,5 meter uppnåddes i november och 27 november skedde gjutning med grovbetong. Och precis enligt tidplan så blev bottenplattan färdiggjuten den 17 december då finbetongen kom på plats. Bottenplattan som gjutits är en del av tunnelns botten och är ungefär 30 meter lång och 18 meter bred.

Centralen är med denna bottenplatta först ut inom Västlänken med att gjuta en tunneldel.

Läs mer om projekt Centralen.