Triss i hållbarhet för arbetsplatsen

Den uppenbara vinsten med ett hållbart kontor är miljön. Men visste du att hållbarhet även ger mer pengar i plånboken? Lönsamhet och miljöhänsyn är inga motstridiga begrepp, tvärtom.

Definitionen av hållbarhet är viktig för att förstå helheten av begreppet. För framtidens kontor handlar det om att sträva efter att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Och det handlar inte bara om miljö. I begreppet ingår även ekonomiska och sociala krav på hållbarhet. I praktiken betyder det hur och var husen byggs och hur de presterar när de används. Exempel på det är låg energianvändning och nolltolerans mot miljö- och hälsofarliga ämnen. Det är hygienkrav som byggnaderna ska leva upp till även i framtiden, för husen ska vara en del av vårt samhälle under lång tid framöver.

Ett miljöcertifierat kontor är en väg som allt fler företag väljer att gå mot. Det gynnar både miljön och ditt företags lönsamhet genom lägre energikostnader, ett starkare varumärke och nöjda och friska medarbetare.

Studier genomförda av rådgivningsföretaget Jones Lang LaSalle visar att en miljöcertifiering ökar värdet på byggnaden och även gör den enklare att hyra ut. Dessutom använder en certifierad byggnad mindre resurser när den är i bruk. Och den låga energianvändningen innebär lägre kostnader. Vid en flytt från ett traditionellt kontorshus, byggt på 1980-talet, till en nybyggd BREEAM-certifierad fastighet kan energikostnaden minska med 30 till 40 procent. Om en hyresgäst hyr ett helt våningsplan i handels- och kontorshuset Torsplan i Stockholm kan det innebära en besparing på upp till 200 000 kronor per år.

Certifieringen görs med hjälp av internationellt ledande miljöcertifieringssystem (BREEAM) som båda mäter ett stort antal miljömässiga aspekter som till exempel energianvändning (både mängd och typ av energi), användning av material, avfallsfrågor, ekologiska värden, vatten och utsläpp.

En certifierad byggnad skapar också ett hälsosamt inomhusklimat. Enligt WorldGBC finns det allt fler bevis som tyder på att de fysiska egenskaperna hos byggnader och inomhusmiljöer har positiv påverkan på medarbetarnas produktivitet, välbefinnande och hälsa. Ventilation och temperatur är två viktiga faktorer som påverkar medarbetarna. Om temperaturen är för hög eller luftkvaliteten är dålig, minskar individens produktivitet. Eftersom inomhusklimatet påverkar produktionen och medarbetarnas välmående påverkar det även företagets resultat på lång sikt. 

Tre snabba om miljöcertifieringar:

  • Miljöcertifiering garanterar att byggnaden är energieffektiv, att den sänker dina energikostnader och minskar påverkan på miljön
  • Miljöcertifiering bidrar till en hälsosammare inomhusmiljö som i sin tur leder till friskare medarbetare och ökad produktivitet
  • Att bedriva verksamhet i en certifierad byggnad har en positiv effekt på varumärket och ett starkt symbolvärde för kunder, anställda och andra intressenter