”Roligast är att jag fått testa på och lära mig så många olika saker.”

Från och med september i år får avgångselever från gymnasiet praktik på NCC. Under fyra månader får de prova på att arbeta i olika funktioner inom produktion. Här får du träffa några av dem.

Nio avgångselever från gymnasiets natur- och teknikprogram får praktisera hos NCC mellan september och december. Initiativet är en del av Tekniksprånget – ett praktikprogram från Sveriges arbetsgivare och regeringen. NCC vill vara med och bidra till att flera väljer att utbilda sig till ingenjörer.

Felicia Ljungblad, Linus Nordin, Louise Vomhoff och William Alteryd är bland de tekniksprångare som började sin praktik för några veckor sedan.

felicia_beskuren.jpg

– Under min första månad har jag följt med miljösamordnare, säger Felicia Ljungblad som arbetar på projektet E05 Korsvägen där vi bygger för Västlänken i Göteborg. Analysprover, dokumentation och miljöronder är exempel på arbetsuppgifter jag har fått göra. Nästa månad ska jag lära mig om geodesi genom att följa med mätningsingenjörer.

linus_nordin_beskuren.jpg

Linus Nordin praktiserar på projektet Roslagsbanan i Täby – en utbyggnad av järnvägen från befintligt enkelspår till dubbelspår.

– Jag har både fått tagit del av de tidiga skedena och varit med ute på plats i projektet. Exempelvis har jag ritat APD-planer, testat olika mätverktyg och även fått köra vält och mycket mer. Det roligaste är variationen, att jag får testa på och lära mig så många olika saker.

louise_beskuren.jpg

Louise Vomhoff som praktiserar i avdelning Building Hus har hittills varit på två olika projekt, ett mindre och ett större.
– Det har varit väldigt lärorikt. Jag har fått prova på många olika saker, bland annat att mängda i programvaran Bluebeam. Mest intressant hittills är att få vara med i slutfasen av ett projekt som sedan avslutades med en godkänd slutbesiktning.

william_a_beskuren.jpg

– Hittills har jag arbetat med AutoCad där jag har placerat ut miljöprovtagningar, säger William Alteryd som praktiserar på THU Infrastructure. Jag har även följt med ut för att ta miljöprover samt se hur det går till på byggen när man till exempel spränger i berg för att göra en tunnel. Det är intressant att följa hela kedjan från en ritning i AutoCad till själva arbetet ute på fältet.

Långsiktig satsning

NCC kommer att fortsätta att ta in en ny kull från Tekniksprånget varje termin framöver. Höstterminens praktik pågår mellan september och december. Vårterminens praktik börjar i februari och avslutas i maj.

Om Tekniksprånget

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen, satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar.

För mer information, kontakta
Johanna Jonsson, Funktionsansvarig Employer Branding
079 072 82 30
johanna.jonsson1@ncc.se