Offentlig konst i Ursvik skapar trivsam boendemiljö

Torsdagen den 22 oktober invigdes en omfattande konstsatsning i Ursvik. Konstsatsningen är ett samarbete mellan stadsbyggnadsprojektet Ursvik, markägare, byggherrar och Sundbyberg stad som alla var representerade på invigningen tillsammans med konstnärerna och Ursviks invånare. 

NCC har byggt ett stort antal bostadsrätter och hyresrätter i Ursvik under de tio år som gått sedan första spadtaget.

– För oss är det viktigt att man trivs lika bra utanför bostaden som i den. Ett sätt att göra det på, är genom att skapa naturliga och trivsamma mötesplatser. Konsten i Ursvik har en viktig roll i att knyta samman inte bara människor utan stadsdelen, samhällslivet och grönytorna. Att ljusskulpturerna även lyser upp under våra mörkare årstider gör det hela ännu trevligare, säger Malin Niva Örbrink, marknadsansvarig på NCC Boende Sverige.

Konsten som ska smycka Ursvik och ge de boende en trygg och attraktiv boendemiljö, har inslag av interaktivitet med ljud- och ljusskulpturer, ljud- och ljusinstallationer i park- och skolmiljö samt gigantiska stenblock av Älvdalskvartsit. Konsten skapa engagemang och gemenskap i området, och under invigningen presenterades flera bostadsägare som ska förvalta konsten i Ursvik.

Konsten lockade många till invigningen

Ann Magnusson på AM Public, konstkonsult för stadsutvecklingsprojektet inledde med en kort presentation av konstsatsningen och därefter följde samtal med konstnärerna och övriga om konstens betydelse i boendemiljöer och i stadsutveckling.

Konsten invigdes av Jonas Nygren (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Maria Bohman Kreij (KD), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Stefan Bergström ©, ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden och Ines Coppoolse, ambassadör Kungliga Nederländska Ambassaden.

Konstnärerna sprider ljus, ljud och känslor i Ursvik

Konstnärerna Lena Ignestam och Carina Zunino har gjort konstverket Drop rock – stenblock med sittplatser.

Thomas Nordström står bakom den konstnärliga gestaltningen Natur ++, bänkdjur och ljusträd på Kymlingeskolan.

Den internationellt uppmärksammade holländske konstnären Daan Roosengaardes ljus- och ljudinstallationer Marbles 2014 har gett Långa torget en annorlunda upplevelse.

Monika Goras Park i gata – en fickpark, låter det artificiella och det organiska vävas samman till en helhet längs Stallgatan.

Konsten i Ursvik