Nytt nummer av Beyond Construction

Årets andra nummer av vårt medarbetarmagasin, Beyond Construction, handlar om framtiden, bland mycket annat...

Läs om hur vi blickar in i framtiden på de digitala byggprojekten med VDC (Virtual Design and Construction): "I framtiden kan byggledare och platschefer gå runt på arbetsplatesn med Virtual Reality-glasögon"...

Men det finns mer. Vi skriver också om de första Svanenmärkta bostadshusen i Norge, om hur vi använder förarlösa flygande farkoster - drönare, om vad man gör våra asfaltslaboratorier samt om Eropas nordligaste passivhus.

Trevlig läsning!

NCC Beyond Construction är NCC:s koncerngemensamma medarbetarmagasin som ges ut fyra gånger per år på lokala språk i samtliga NCC-länder. Magasinets uppdrag är att berätta om NCC:s verksamhet ur medarbetarens perspektiv, med utgångspunkt från våra värderingar: ärlighet, respekt, tillit och framåtanda.