NCC:s Kulturkvarteret i Örebro certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0

På uppdrag av Örebroporten Fastigheter bygger NCC Kulturkvarteret i Örebro. Byggnaden har nu som första projekt inom NCC miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver. Det innebär att fastigheten kommer att ha låg energiförbrukning, bra inomhusklimat, god ventilation och bra materialval.

– Örebroporten har ett tydligt fokus att minska företagets klimatavtryck. Miljöbyggnad är ett av de verktyg som hjälper oss i det arbetet. Vi är stolta över Kulturkvarteret och det arbete som gjorts i projektet avseende miljö. Certifieringen ger oss en bekräftelse på att vi jobbar rätt med miljöfrågan, säger Mattias Waller, projektutvecklingschef Örebroporten.

Kulturkvarteret är en signaturbyggnad i Örebro ritad av Wingårdhs arkitekter. Inom 14 000 kvadratmeter fördelat på sex våningar inryms ett nytt stadsbibliotek, en aula, en kulturskola med till exempel annat dans- och musiksalar. I projekteringen har stort fokus legat på till exempel låg energiförbrukning, bra inomhusklimat, god ventilation och bra materialval.
Miljöbyggnad är ett etablerat certifieringssystem numera, men eftersom Kulturkvarteret var det första projektet på NCC som skulle ansöka om certifiering enligt Miljöbyggnad version 3.0 ställdes det vissa nya krav och därmed nya förutsättningar på projektet än vad NCC tidigare hade erfarenhet av.

– När ett certifieringssystem släpper en ny version kommer det nya utmaningar att tolka kravställningarna, därför är det alltid en större utmaning att vara först ut att bedömas. I nya versionen 3.0 har kraven skärpts på energianvändning och värmeeffektbehov, vilket gör att det är tuffare att nå Silver än tidigare. Även kraven på inomhusklimat har skärpts, säger Eva Grill, miljöbyggnadssamordnare NCC Teknik och Hållbarhet.

NCC:s långsiktiga miljömål är att vara klimatneutrala och minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa. Miljöbyggnad är ett bra verktyg som säkerställer att våra byggnader är energieffektiva, har bra inomhusmiljö och att byggnadsmaterial är miljöbedömda.

– Sedan dag ett har vi arbetat med miljöbyggnadsfrågorna och haft dem i fokus. Vi har under projektets gång haft en bra och kontinuerlig dialog med alla inblandade i projektet för att säkerställa att certifieringen uppnår nivå Silver, säger Fredrik Sundin, projekteringsledare, NCC Building Örebro/Värmland.

Kulturkvarteret beräknas vara färdigställt 2021.

Bilder tagna av Fredrik Persson projektchef NCC Building som även syns i bild tillsammans med Fredrik Sundin, specialistchef NCC Building.