NCC trippelt nominerat till arkitekturpris

NCC har byggt samtliga av de projekt som nominerats till Trafikverkets arkitekturpris 2015. Oavsett om Motalabron, de underjordiska cirkulationsplatserna i Täby eller Pocket Park i Ursvik vinner är vi på NCC stolta.

– Syftet med priset är att lyfta fram exempel på hur en modern och bra infrastrukturanläggning ser ut och fungerar. Det ligger också i vår roll som samhällsutvecklare att inspirera och visa vad god arkitektur är, säger Johnny Hedman, chefsarkitekt på Trafikverket.

Trafikverkets arkitekturpris delas ut på Arkitekturgalan den 19 november. Tre av totalt tre nomineringar går i år till NCC och våra uppdragsgivare. 

Två cirkulationsplatser i Täby Centrum föreslås till priset med motiveringen: ”Ljuset flödar genom cirkulationsplatserna och höjer värdet på en ofta förbisedd trafikmiljö." Arkitekt: &Rundquist. Byggherre: Täby kommun.

Motalabron utsågs med motiveringen: "En gestaltning som ger bron ett logiskt och kontinuerligt förlopp genom landskapet och stärker Motalas identitet." Arkitekt: Sjögren Arkitekter. Byggherre: Trafikverket.

Nomineringen av Pocket Park i bostadsområdet Ursvik lyder: ”Ett urbant tillägg i den lilla skalan som visar att även små åtgärder får stor effekt." Konstnär och arkitekt: Monika Gora. Byggherre: Stora Ursvik KB.

Trafikverkets arkitekturpris delas ut vart annat år sedan 2011. Det ges till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden.