NCC stöder hjälpinsatserna mot Ebola

NCC har beslutat att donera en halv miljon kronor till organisationen Läkare utan gränser som just öppnat ett nytt ebolacenter i Bo, Sierra Leone. Ebola sprider sig just nu i de Västafrikanska staterna Sierra Leone, Guinea och Liberia.

Epidemin har redan skördat alldeles för många offer. I de sex ebolacenter Läkare utan gränser har i den Västafrikanska regionen vårdas över 4 500 patienter. Totalt har 981 tillfrisknat vilket gör att motivationen hos de lokalanställda och de tillresta hjälparbetarna ökar.

– Det är många som gör en stor insats i kampen mot ebola och behoven är mycket stora. För oss på NCC känns det viktigt att kunna bidra i denna akuta situation. Ebola är en tragedi för dem som drabbas och deras anhöriga. Utbrott av detta slag hotar dessutom utvecklingen av ekonomin och samhället i dessa länder, säger Peter Wågström, vd och koncernchef NCC.

En blödarfeber

Ebolaviruset är en blödarfeber med hög dödlighet. Viruset smittar människor och djur via blod och kroppsvätskor. Idag finns ännu inga tecken på att spridningen kommer att avta. Men med lyckade insatser kan man snabbt begränsa spridningen och även bota de som insjuknat.

– Det som vi är med om är något helt nytt. Tidigare har utbrott funnits i liten skala, men nu har det spridit sig på ett helt annat sätt. Vi lär oss hela tiden och blir mer effektiva och därför finns det inga standardsvar på något, berättar Katharina Ervanius, företagsansvarig på Läkare utan gränser.

Vad räcker pengarna till?

  • 900 kronor räcker till 80 liter vätskeersättning. Med det kan en patient behandlas mot uttorkning i runt 10 dagar
  • 440 kronor räcker till en fullständig skyddsutrustning vid behandling av ebolapatienter
  • 275 kronor räcker till ett paket innehållande bl.a. skyddsutrustning och klorinlösning samt information om hur man skyddar sig mot ebola som kan distribueras

Resurskrävande insats

Varje skyddsdräkt används i en timme.  Vårdaren går igenom en sluss in till patienterna i tältet iklädd dräkten. I tältet är det cirka 45 – 50 grader varmt, vilket gör att man endast klarar av att vara där inne i upp till en timme. Direkt när vårdaren kommer ut igen sprutas denne med klorin och får hjälp att ta av sig dräkten. Delar av skyddsutrustningen bränns sedan.

– Man måste förstå att insatsen är väldigt resurskrävande – både finansiellt och personellt. Just nu åker väldigt många duktiga fältarbetare till de drabbade områdena. Alla inom vår organisation är engagerade och många från vårt kontor är där, eller på väg dit. Och framförallt har vi många lokalanställda som gör ett fantastiskt jobb, säger Katharina Ervanius.