NCC ökar sitt engagemang för miljöcertifiering

Miljöcertifiering är ett effektivt verktyg för att nå ett hållbart samhällsbyggande. Därför går Svante Hagman, vd på NCC Construction Sverige, in som ny styrelseledamot i organisationen Sweden Green Building Council.

– Det känns spännande och viktigt att få vara med i detta forum. Verksamheten ligger helt i linje med NCC:s ambition om att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna, säger Svante Hagman, vd på NCC Construction Sweden.

FEM NCC:ARE ÄR AKTIVA

Totalt fem av NCC:s medarbetare jobbar nu aktivt i Sweden Green Building Council, SGBC, en ideell förening som verkar för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Föreningen SGBC ägs av medlemmarna och arbetar för hållbart samhällsbyggande genom certifieringssystem. SGBC är verksamt inom tre områden: miljöcertifiering av byggnader, stadsdelar och av infrastruktur.

FLERA CERTIFIERINGAR

SGBC ansvarar för fem av de hållbarhets- och energicertifieringar som används i Sverige: Miljöbyggnad, EU Green Building, BREEAM, LEED och Ceequal. En sjätte certifieringssystem för stadsdelar, Citylab Action, kommer att invigas under Almedalsveckan i Visby.

Svante Hagman är invald i SGBC:s styrelse på två år. Han kommer att ta aktiv del av styrelsearbetet och förmedla erfarenhet från NCC som kan bidra till att certifieringssystemen utvecklas.

FLER MEDLEMMAR I SGBC

Jenny Winblad, hållbarhetsansvarig på NCC Housing Sverige, är ny ledamot i SGBC:s kommitté för certifieringen Miljöbyggnad. Annika Hansson, expert på energifrågor och miljöklassning på NCC Teknik och Hållbar utveckling, är ny ledamot i SGBC:s certifieringskommitté. Ytterligare två medarbetare på NCC är sedan tidigare engagerade i SGBC. Jan Byfors, chef för teknisk utveckling på NCC, är ordförande i SGBC:s tekniska kommitté. Veronica Koutny Sochman, miljöchef på NCC Property Development, är ordförande i Breeam-kommittén.