NCC frias i rättegång om olycka i Malmberget

Tingsrätten i Gällivare har kommit fram till att NCC inte är ansvariga för olyckan i maj 2010, där två personer omkom. 

– Det var en tragisk olycka och mina tankar går till anhöriga och kollegor. Det är bra att ansvarsfrågan nu är utredd, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC. 

Olyckan inträffade i ett schakt i LKAB:s gruva i Malmberget. De två personerna befann sig i en personhisskorg, när linan lossnade. Arbetsmetoden med personhisskorg var det vanliga sättet att jobba på vid tillfället. Kranen, som korgen hängde i, var inspekterad och godkänd.

NCC, LKAB, bemanningsföretag och kranföretaget stod tillsammans åtalade. Samtliga företag friades av Gällivare tingsrätt.

– Tingsrätten skulle ta ställning till om NCC gjort allt som är rimligt för att arbetsmiljön skulle vara säker och de har kommit fram till att ja, det har NCC gjort. Vi anses inte ha varit oaktsamma i arbetsmiljöarbetet. Olyckan gick helt enkelt inte att förutse, säger Lars-Gunnar Larsson.

Domen har inte vunnit laga kraft än och kan alltså överklagas.

Om du har några frågor, kontakta arbetsmiljöchef Lars-Gunnar Larsson.

Bild på Lars Gunnar Larsson, Head of Health and Safety NCC Group. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Lars-Gunnar Larsson

Head of Health and Safety, NCC Group