NCC Folkboende får Svanenmärkning

NCC Folkboende, NCC:s satsning på kostnadseffektiva och ytsmarta hyreshus, klarar nu Svanens krav. Svanenmärkningen innebär lägenheter med god inomhusmiljö och med låg påverkan på miljön och klimatet.

– Vårt mål är att jobba långsiktigt och med hållbarhet i fokus. Med Svanenmärkningen har vi kvalitetssäkrat vårt koncept ett steg ytterligare, säger Josef Ulander, produktutvecklare på NCC Construction i ett pressmeddelande från Svanen.

I dag råder stor brist på framför allt små hyresrätter. Små lägenheter har traditionellt inte ansetts vara lönsamt att bygga. Vårt egenutvecklade koncept NCC Folkboende bevisar dock motsatsen.

– Lägenheterna i NCC Folkboende är ytsmarta, vilket innebär att vi har planerat väl så att alla viktiga lägenhetsfunktioner finns på en så liten yta som möjligt utan att göra avkall på trivsel, boendekvalitet eller tillgänglighet. Alla ska ha råd att bo i ett folkboende, säger Josef Ulander.

NCC Folkboende har byggts på flera platser runt om i landet vilket gör att kostnaden för projektering och planering kan hållas nere. Erfarenheten från tidigare projekt tas med till nya, vilket leder till såväl lägre kostnader som kortare byggtid. På tolv månader är hyreshuset färdigt för inflyttning.

NCC:s Folkboendes Svanenmärkning innebär att konceptet uppfyller hårt ställda krav på ingående material, ventilation, byggprocessen, energianvändningen och inomhusmiljön.

Läs mer i Svanens pressmeddelande och se filmen om NCC Folkboende på Svanens Youtube-kanal.

NCC Folkboende lanserades år 2010. Sedan dess har 1 300 Folkboende-lägenheter byggts eller är under produktion, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. NCC Folkboende är ett koncept för ytsmarta hyresrätter med hög boendekvalitet som både fastighetsägaren och hyresgästen har råd med.