NCC deltar på Pep Forum om barn och ungas hälsa

NCC deltog i fredags på Generation Peps evenemang i Stockholm för att stötta organisationens vision om mer fysisk aktivitet och mer jämlik hälsa för barn och unga, och berätta mer om hur rörelseinspirerande lärmiljöer kan utvecklas och byggas.

En aktör som jobbar hårt för att alla barn ska få möjligheter att leva ett aktivt och hälsosamt liv är Generation Pep som NCC har samarbetat och utbytt erfarenheter med under året. Generation Pep arrangerar varje år Pep Forum, en heldag med fokus på barns hälsa och rörelse, där personer från skola och näringsliv samlas. I år deltog nästan 1000 personer i sammankomsten i Aula Medica på Karolinska Institutet, där även kronprinsessparet fanns på plats tillsammans med Carolina Klüft, verksamhetsansvarig Generation Pep.

– Skolan är viktig för NCC och vi deltar gärna i diskussionen och samtalen om skolans utmaningar, som på Pep Forum. Vi är övertygade om att vi tillsammans med nyckelaktörer kan bidra till att utveckla och bygga skolmiljöer som motverkar barns stillasittande och är rörelseinspirerande, säger Louise Schenholm, affärschef NCC Building Sverige, som deltog på plats på Pep Forum.

NCC var inbjuden till Pep Forum som så kallad Peppare, det är företag eller organisationer som stöttar Generation Peps vision om mer fysisk aktivitet och mer jämlik hälsa för barn och unga, och deltog på utställarytan med NCC:s skolerbjudande och berättade om hur man kan arbeta för att utveckla och bygga mer rörelseinspirerande lärmiljöer.

NCC är en av Sveriges största skolbyggare och arbetar aktivt med att utveckla och bygga skolor runt om i landet. Det finns ett stort behov av nya skolhus i samtliga kommuner och under de närmsta sju åren räknar finansdepartementet med att det behöver byggas runt 1400 nya skolor. När en så stor investering och satsning behöver göras är det viktigt att beakta möjligheterna att bygga skolhus och lärmiljöer som upplevs trygga och främjar barns rörelse och hälsa.

Initiativtagare till Generation Pep är kronprinsessparet, de har som målsättning att engagera hela samhället i arbetet och menar att ingen enskild aktör på egen hand kan lösa problemet med barns ohälsa och för mycket stillasittande, därför behövs såväl lokala eldsjälar som företag och politiska beslutsfattare.

Foto: Benjamin Hailemariam