NCC byggstartar ny skola på Björkö utanför Göteborg

I lördags togs första spadtaget för nya Björkö skola i Öckerö kommun i Göteborgs norra skärgård. Öckerö kommun har tecknat ett 25 årigt hyresavtal för den nya skolan, som kommer att ägas och förvaltas av Vacse AB. Projektet är det första inom NCC Property Developments satsning på att utveckla samhällsfastigheter.

- I det här projektet har vi i ett tidigt skede haft möjligheten att samarbeta med både kommunen som ska driva verksamheten och den långsiktiga fastighetsägaren som kommer äga och förvalta skolan. Behovet av skolor och andra samhällsbyggnader såsom äldreboenden och vårdlokaler är stort runtom i Sverige och med det här upplägget kan många kommuner få hjälp med finansieringen men ändå vara delaktig i och få fart på byggandet av viktiga samhällsfunktioner, säger Christina Kämpe, landschef NCC Property Development Special Investments (PDSI).

Björkö skola är det första projektet inom ramen för NCC Property Development Special Investments (PDSI) som specialiserar sig på utveckling av samhällsfastigheter.

- Kompetens kan också vara ett hinder för kommuner som kanske bygger en ny skola vart tionde år. Det är inte rimligt att alla kommuner ska ha kompetens att utveckla skolor då. Detta är ett sätt att komma närmare lösningen på både finansieringsproblemet och kompetensbehovet, säger Kristian Lundberg, projektchef NCC Building Sverige.

Hållbarhet och flexibla lokaler

Under 2016 arbetade lärare, elever och föräldrar på Björkö fram en behovsbeskrivning av sin nya skola. Med utgångspunkt i den arbetade NCC, VACSE och Liljewall Arkitekter fram ett förslag på hur den nya skolan ska se ut.

- Genom att samla aktörer som är duktiga på att bygga just skolor har vi bäddat för en långsiktighet i lokalerna. Vi hade med utvecklare, arkitekt och fastighetsägare i tidigt skede av projektet som bidrog med deras skolkompetens, och sen toppade vi upp skolpersonal och elever i projekteringsstadiet för att tanka av det som är viktigt för dem. De bästa skolorna byggs genom grupparbete, säger Kristian Lundberg.

Något som var viktigt för kommunen var att bygga in flexibilitet i lokalerna, det har resulterat i att skolan kommer att kunna hyras ut till andra verksamheter och att skolbiblioteket blir ett folkbibliotek efter skoltid. Förskolan som byggs inom skolan kommer också enkelt kunna göras om till skollokaler om behovet av det ökar.

Skolan byggs av NCC Building Sverige och beräknas vara färdigställd till vårterminen 2021 då Vacse AB tillträder fastigheten.