NCC byggstartar den nya stadsdelen Vårvik i Trollhättan

I samarbete med Kraftstaden, Trollhättans stad och Trollhättan Energi gör NCC förberedande arbeten som möjliggör utbyggnad av den nya stadsdelen Vårvik i Trollhättan. Igår gick startskottet för projektet med ett första spadtag.

Igår gick byggstarten för den första etappen av markarbetena i Vårvik i Trollhättan. Byggstarten markerades genom ett symboliskt första spadtag.

- Med Vårvik gör vi Trollhättan större med 1600 bostäder och 17 000 kvadratmeter verksamhet. Men marken är förorenad och behöver saneras för att området ska kunna utnyttjas på annat sätt än vad som idag är möjligt. Vi öppnar upp ett av Trollhättans bästa lägen, säger Anders Torslid, vd Kraftstaden.

Två etapper i projektet

Uppdraget är ett partneringsamarbete mellan NCC och Trollhättans stad, Trollhättan Energi och Kraftstaden som inleddes 2018. Parterna har tillsammans planerat, budgeterat och projekterat handlingar för ett saneringsarbete av marken vid Stridsbergs industriområde. Projektet är uppdelat i två etapper.

– Vi ser fram emot att få bidra med vår expertis och erfarenhet till ett växande Trollhättan. Det är 40 000 kvadratmeter mark som ska saneras, delar av området har varit plats för gammal metallindustri så det är mycket metaller och kolväten i marken men även olja. NCC har lång erfarenhet av marksaneringsjobb och en intern teknikavdelning med stor kompetens inom miljö och hållbarhet som säkerställer att vi gör det här på ett tryggt sätt, säger Robert Angmyr, produktionschef NCC Infrastructure.

Utveckla helt ny stadsdel

Den första etappen av uppdraget rör förberedande av marken i området genom sanering av gammal industrimark, men även stabilitetshöjande åtgärder av älvkanten och rivning av ett antal byggnader.

- Det känns bra att vara igång. Det är inspirerande att vara delaktig i ett projekt med en så stark vision om hållbarhet och bidra till att utveckla en helt ny stadsdel, säger Robert Angmyr, produktionschef NCC Infrastructure.

Projektering för en andra etapp inom projekt Vårvik, som omfattar rörläggning för VA och byggnation av vägar, gång- och cykelbanor, startar under hösten. Byggnationen av etapp två beräknas starta senhösten 2021.
Uppdraget för etapp ett uppgår till 150 MSEK och orderregistrerades i Q3 2019 i affärsområde NCC Infrastructure.

Spadtaget togs inne på en avspärrad eventyta, därför har spadtagarna inte skyddskläder på sig.