NCC är med och bygger familjehus i Bolivia

NCC:s juldonation 2014 hjälper organisationen SOS Barnbyar att bygga ett familjehus till övergivna barn i Bolivia. I huset får barnen möjlighet att växa upp till starka och trygga vuxna.

Den internationella barnrättsorganisationen SOS Barnbyar fick 125 000 SEK av NCC:s juldonation 2014. Pengarna kommer att stödja byggandet av ett nytt familjehus där föräldralösa och övergivna barn kan få en trygg och kärleksfull uppväxt. – Vår verksamhet försöker återskapa trygga hem åt barn som mist eller inte kan bo tillsammans med sina föräldrar. Vi skiljer aldrig syskon åt och en anställd mamma lever med barnen under hela uppväxten, säger Anna Magnard, ansvarig för företagssamarbeten på SOS Barnbyar i Sverige.

Bolivia är ett av Sydamerikas fattigaste länder. Nästan hälften av alla barn lever i fattigdom. Många barn under fem år lider av kronisk undernäring och tusentals barn lever på gatan.

I BOLIVIA SEDAN 1960-TALET

SOS Barnbyar har funnits i Bolivia sedan 1960-talet och byggt upp tio barnbyar med familjehus och förskolor. Familjehusen har en anställd mamma och mellan fem till tio barn som lever tillsammans som en familj.

– Barnen som kommer till barnbyarna bär med sig trauman och behöver stöd för att kunna gå vidare. Det tar tid för mamman att vinna deras förtroende och för barnen att våga lita på att de är trygga, säger Anna Magnard.

Förskolorna är även öppna för barn i närområdet med biologiska föräldrar. Det gör det möjligt för föräldrarna att komma iväg till ett jobb, vilket minskar risken för att fler barn blir övergivna.

GRUND- OCH YRKESSKOLOR

SOS Barnbyar har även startat grundskolor och yrkesskolor som är öppna för alla barn i närområdet. På senare år har ett antal familjestärkande program startats upp där utsatta familjer och barn får stöd att hålla ihop och förbättra sin levnadsstandard.

SOS Barnbyar grundades 1949 i Österrike av Hermann Gmeiner, som ville skapa något bättre än traditionella barnhem åt alla de barn som förlorat sina föräldrar under andra världskriget. Idag finns organisationen i 134 länder med nationella varumärken.

NCC:s juldonation 2014 delades mellan tre organisationer. Läkare Utan Gränser fick motta huvuddelen på 750 000 SEK, Rädda Barnen och SOS Barnbyar fick 125 000 SEK var.