NCC 10 i topp av börsbolag som realiserar hållbarhet

NCC är 10 i topp bland Sveriges största börsbolag att förverkliga och synliggöra sitt hållbarhetsarbete. Det gör oss också bäst i byggbranschen att inte bara prata hållbarhet utan även visa att det händer. Resultatet presenteras i en ny studie av Mistra Centre for Sustainable Markets (MISUM) på Handelshögskolan i Stockholm.

– Det är oerhört glädjande att se att vårt arbete med tydliga mål faktiskt ger resultat. Under några år har vi satt upp mål och följt upp dem. Vi har gjort vårt hållbarhetsarbete tydligt i många olika kanaler - NCC:s årsredovisning, våra webbsidor, interna tidningar, nyhetsbrev och inte minst genom att vara ute och prata om vad vi faktiskt gör och den effekt det ger, säger NCC:s hållbarhetschef Christina Lindbäck.

Studien ”Walking the talk?” har undersökt de 72 största börsbolagens hållbarhetskommunikation och hur de genomför och utvärderar det som de kommunicerar externt. Det tycks vara mer snack än verkstad. 88 procent av bolagen i studien kommunicera mer om sina ambitioner kring hållbarhet än om sitt faktiska hållbarhetsarbete. 

NCC är ett av de tio företag som är bäst på att förverkliga det man kommunicerar kring hållbarhet. Vi ligger i topp med H&M, Stora Enso, Atlas Copco, SCA, Volvo, Billerud Korsnäs, Ericsson, Media Millicom och SKF. NCC är också ett av de 25 procent företag i studien som har en formellt ansvarig för hållbarhetsfrågor i ledningsgruppen.

Studien har inte utvärderat de 72 företagens reella hållbarhetsarbete utan endast hur det kommuniceras och synliggörs.