Kontoret kan förstärka dina viktigaste tillgångar

Inte bara tak över huvudet. Vilken är ditt företags viktigaste tillgång? I många branscher, särskilt i tjänstesektorn, är det självklara svaret medarbetarna. Medarbetarna är hjärtat i verksamheten, det är de som skapar värdet. De förkroppsligar företaget och blir synonyma med det. Utan medarbetarna vore företaget ingenting. Med andra medarbetare vore företaget något annat. 

Ett annat naturligt svar på frågan om den viktigaste tillgången är varumärket. Alla de goda egenskaper som både nuvarande och potentiella kunder förknippar med ditt företag. Kvalitet. Pålitlighet. Innovationskraft. Flexibilitet. Ansvarstagande. Banbrytande. Fler exempel på tillgångar finns förstås, men medarbetarna och varumärket är svåra att överskatta.

Vi på NCC erbjuder vad vi är övertygade om är dagens och morgondagens bästa kontor. Vi kallar konceptet Future Office by NCC©. Vår ambition är att hjälpa våra kunder att nå sina affärsmål, och för att göra det måste vi lyfta blicken bortom att ”bara bygga”.

När vi utformar framtidens kontor är utgångspunkten alltid en grundlig analys av kundens behov. Vilka är framtidsplanerna, utmaningarna och visionerna? Vad krävs ifråga om rum för möten och representation, ifråga om ytor för samarbete och kreativa processer? Behövs motionsmöjligheter, in-house-catering? Hur ska företagets anda och värden gestaltas i lokalerna? Vilket första intryck vill man göra på en besökare? Hur ska företaget attrahera de största talangerna och ta fram det bästa i dem?

Till detta lägger vi vår egen kunskap och forskning om vad som skapar en bra arbetsplats. Från så skilda områden som sociologi och kognitionsvetenskap, organisationslära, miljöteknik och medicin hämtar vi de insikter som läggs till grund för det kreativa arbetet. Visste du till exempel att medarbetare som placeras vid fönster i genomsnitt får 173 % mer dagsljus än kollegor utan fönster, vilket gör att de sover både bättre och längre och blir mer utvilade? Eller att det har visat sig att sjukfrånvaron kan minska med 35 % om tillflödet av utomhusluft är gott?

Slutligen försöker vi spana runt hörnet, efter de trender och strömningar som visar hur framtidens bästa kontor kommer att se ut.

Utifrån dessa mått och mönster skräddarsyr vi unika lösningar för varje kund. Den främsta gemensamma nämnaren för våra fastigheter är att de är gröna. Vi bygger energisnålt och miljövänligt som standard och certifierar våra byggnader enligt BREEAM och DGNB. För oss finns inget alternativ till att ta dessa hänsyn. Vi vet att våra kunder kan räkna hem investeringen i lägre driftskostnader och friskare personal.

Resultatet av denna process är kontor som inte bara ger företag tak över huvudet utan också förstärker deras viktigaste tillgångar. Medarbetare som ser fram emot att gå till jobbet, som inspireras och mår bra av sin arbetsplats, finner bättre lösningar och blir mer produktiva. Kontor som både speglar och aktivt förmedlar ett företags styrkor bidrar till fler affärer. Sådana kontor är vi stolta att kalla Future Office by NCC©.

Läs mer om konceptet Future Office.