Hovrätten höjer avgiften i asfaltmålet i Norge

Hovrätten i Norge har i dag beslutat höja den avgift som NCC ålades i asfaltmålet. Hovrätten höjer avgiften från 40 miljoner norska kronor till 150 miljoner norska kronor. 

Den norska konkurrensmyndigheten ålade NCC en avgift på 140 miljoner norska kronor för olagligt samarbete i Trøndelag under 2005 till 2008. Tingsrätten i Norge minskade i fjol avgiften till 40 miljoner norska kronor.

Enligt NCC är det orimligt att ålägga bolaget en så hög avgift i målet, eftersom det klart har framgått att det är en enskild person i bolaget som har bedrivit olagligt samarbete med en konkurrent. Handlandet är illojalt och bryter mot alla instruktioner och riktlinjer för bolagets affärsverksamhet.

Avgiften åläggs solidariskt NCC Roads AS och NCC AB.

– Vi måste få studera domen närmare innan vi kommer med vår slutsats. Men vi anser att en ökning av avgiften är orimlig i det här målet. Vi menar också att det är orimligt att NCC AB också ställs ansvarig för samarbetet i Trøndelag i Norge, säger Håkan Broman, chefsjurist i NCC-koncernen.

Det rör sig om en enskild tidigare anställd som medvetet har handlat i strid med NCC:s värdegrund och regler.

– Vi anser att NCC inte hade kunnat förebygga överträdelsen.  Den skedde trots NCC:s omfattande utbildnings- och kontrollprogram i affärsetik och konkurrensrätt, säger Håkan Broman.

NCC har tidigare reserverat ett belopp i målet.

NCC har till mitten av september på sig för att överklaga domen till Högsta domstolen i Norge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Heimdahl, kommunikationschef NCC Roads Norge, +47 951 30 693
Håkan Broman, chefsjurist NCC AB +46 585 519 82