NCC i Norge inleder hel vecka om säkerhet

För femte året i rad anordnar NCC i Norge en hel vecka om hälsa och säkerhet. En så kallad HMS-vecka då samtliga anställda inom NCC i Norge fokuserar på hälsa, miljö och säkerhet.

Tack vare dessa HMS-veckor och framförallt systematiskt arbetsmiljöarbete, har antalet olyckor som resulterat i frånvaro från jobbet sjunkit med 70 procent.

En del i detta arbete är att även inkludera underleverantörer både i arbetsmiljöarbetet och statistiken kring arbetsplatsolyckor.

Målet är noll olyckor

- Det är fantastiskt roligt att se hur vårt fokus på HMS-frågor gett så bra resultat, som dessutom blir självförstärkande och på så sätt vidareutvecklar vår säkerhetskultur med målet att nå noll frånvaroskador, säger Heather Bergsland, Hållbarhetschef, NCC Construction Norway.