Guld till NCC i Danmark

Som första byggnad i Danmark har NCC:s huvudkontor i Danmark toppnivån Guld i miljöcertifieringssystemet DGNB. - Hållbarhet gör fastigheter attraktiva, säger den stolta fastighetsägaren på PensionDanmark. 

-I Gladsaxe Company House märker man tydligt och konkret vad det innebär att arbeta i ett hus av den här kalibern. Det ger större värde till anställda i form av bättre inomhusklimat, ökad trivsel och lägre energiförbrukning, och det ger investerarna större säkerhet för värdet på lång sikt ", sade Marius Møller på NCC Property Development i Danmark som mottog plaketten från Green Building Council Denmark.

DGNB Gold tilldelas fastigheter där miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet är i topp.