Ungefär var femte svensk har en ”övertro” på sina medtrafikanter

NCC gjorde en undersökning i somras som oroar. Den visa att var femte svensk tror att vi håller hastighetsbegränsning, men enligt en undersökning gjord av Sveriges Radio kör 58 procent för fort.

Samtidigt anser 9 av 10 svenskar att det är viktigt att hålla hastighetsbegränsningen när man passerar vägarbeten, men färre än hälften av bilisterna håller dock hastighetsbegränsningarna.

En åtgärd, som föreslås i rapporten för att förbättra trafiksäkerheten, är att ha "tungt skydd" som separerar vägarbeten från trafiken.

NCC Via Safe

Denna undersökning oroar oss på NCC som årligen har mängder av vägarbetsprojekt över hela landet. Därför har vi tagit fram vår produkt, NCC Viasafe, för att enkelt och systematiskt skapa säkrare arbetsplatser för vår medarbetare.