Ett välkomnande sjukhus byggt för mångfald

I Angered nordöst om Göteborg har NCC byggt Sveriges första närsjukhus som är anpassat till invånarnas vårdbehov och bidrar till att förbättra folkhälsotalen.

Det är ett unikt sjukhus med fokus på social och miljömässig hållbarhet. 

Närsjukhuset är skräddarsytt för att förbättra vården för den mångkulturella lokalbefolkningen, som har sitt ursprung i ungefär 80 länder. Resultatet är ett välkomnande sjukhus där det är lättare att söka vård.

Enkelt att söka vård i tid

Startpunkten för projektet är en kartläggning som Hälso- och sjukvårdsnämnden gjorde i Angered. Den visade att den genomsnittliga livslängden i stadsdelen är ungefär åtta år kortare än riksgenomsnittet.

Många av medborgarna drar sig för att söka vård i tid. När de väl söker vård är deras sjukdomsbild komplex med flera besvär. Därför beslutade sig landstingsorganisationen Västra Götalandsregionen för att skapa Angereds Närsjukhus. Där skulle all vård finnas i en enda byggnad så att det skulle enklare att söka hjälp.

Nära samarbete genom medborgardialog

Dialog och demokrati var två viktiga drivkrafter när uppdraget skapades. Ett 40-tal medborgare bjöds in till en omfattande medborgardialog. Resultatet var värdefull information om hur närsjukhuset skulle bli mer tillgängligt för medborgarna. De ville ha en byggnad med nordiskt utseende och en tydlig väg till vården: en huvudentré och reception möter besökarna oavsett vilken vård de söker.

Invånarna ville också ha ett rum för stillhet utan religiösa symboler, där alla kan känna sig välkomna att reflektera eller be. De ville också att mottagningsrummen skulle vara större, så att familjemedlemmar och eventuellt en tolk skulle kunna följa med när man träffar läkaren.

Hållbart i längden

– Under vårt partneringsamarbete med Västfastigheter togs även beslutet att inte spara budgetpengar på material i byggnaden utan att istället spara pengar på att undvika framtida driftsstopp i vården, som är oerhört kostsamma. Det är därför genomgående robust kvalitet på inredningen i Angereds Närsjukhus, säger Henrik Bergman, affärschef på NCC Construction.